Наредба № 41 От 26 август 2010 г.. за утвърждаване на Медицински стандарт "Медицинска паразитология"