Наредба № 50 от 26 ноември 2010г. „Орална хирургия“