Наредба № 9 от 25 април 2006г. „Трансфузионна хематология“