Образец на Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (PDF)