Обявата за конкурса за длъжността “главен юрисконсулт” в дирекция АРРИРЛД