Обявата за конкурса за длъжността „държавен инспектор“ в дирекция КМДОК