Обява за заемане на длъжността главен експерт в дирекция АПФДИО чрез мобилност чл. 81а от ЗДСл