Обява за конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 2 щ. бройки в отдел ПОК дирекция КМДПП