Обява за конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “Административно и правно осигуряване”