Обява за конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в отдел „РМА“ към дирекция „КМДОК“