Обява за конкурс за длъжността „Главен юристконсулт“ в отдел „ПОКД“ към дирекция „АРРИРЛД“