Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово и информационно осигуряване“