Обява за конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел КЛЗБМП към дирекция КМДОК