Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция УКТАР