Обява за конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в отдел „КФДЗОП“ към дирекция „КМДОК“