Обява за конкурс за длъжността „Главен юристконсулт“ в отдел „АПО“ в дирекция „АПФДИО“