Обява за конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в отдел „КЛЗИМП“ в дирекция „КМДОК“