Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Риск мениджмънт и анализ“