Обява за конкурс за длъжността началник на отдел Контрол за спазване права на пациента дирекция КМДПП