Обява за конкурс за длъжността „Началник отдел“ на отдел „АПО“ в дирекция „АПФДИО“