Обява за конкурс за длъжността „чистач – хигиенист“ в администрацията на ИАМН