Процедура за мобилност по реда на чл. 81 а от ЗДСл за длъжността “Главен юрисконсулт”