Обява за процедура за мобилност за преминаване на държавна служба за заемане на длъжността „главен инспектор” в дирекция РРЛЗ