Обявление за конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел “Риск мениджмънт и анализ”