Обявление за конкурс за длъжността главен инспектор в отдел РМА, дирекция КМДОК