Обявление за конкурс за длъжността главен инспектор, 2 щ. бр. в отдел КЛЗБМП, дирекция КМДОК