Обявление за конкурс за длъжността “главен инспектор” в отдел Регистрация на лечебни заведения и регистър