Обявление конкурс за длъжността „главен инспектор“, отдел КСУЛЗ, дирекция КМДПП