Обявления и съобщения във връзка с конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел КФДЗОП на дирекция КМДОК