Обявяване на датата за конкурс за длъжност “Главен инспектор”