Обявяване на конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „АПФДИО“