Обявяване на система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността „Главен юрисконсулт“