ПРАВНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ В ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА