ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за бъбречна трансплантация