ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на панкреас