ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за ТРАНСПЛАНТАЦИЯ на ТЪКАНИ