Протокол за извършване на органна трансплантация в условия на пандемията с COVID 19