ПРОТОКОЛ ЗА СЪГЛАСИЕ ИЛИ НЕСЪГЛАСИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ