Протокол – извлечение за окончателно класиране от конкурсна процедура за длъжността “главен инспектор” в отдел РЛЗР