Протокол извлечение за окончателно класиране от конкурс за длъжността главен инспектор КСУЛЗ, дирекция КМДПП