Протокол извлечение за окончателно класиране за длъжност “Главен инспектор” в отдел КФДЗОП