Протокол извлечение за окончателно класиране за длъжност “Държавен инспектор” в отдел КЛЗБМП