Протокол извлечение класиране за конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел КСМС към дирекция КМДПП