Протокол извлечение окончателно класиране главен юрисконсулт отдел ПОК дирекция КМДПП