Протокол извлечение окончателно класиране за длъжността „главен експерт“ в отдел „Правно обслужване и контрол на застрахователните дружества, РЗОК и НЗОК“ към дирекция „Контрол на медицинските дейности и права на пациентите“