Протокол извлечение резултати окончателно класиране “главен инспектор” отдел РМА