Протокол техническа грешка от “Резултати от оценяване на писмени концепции за конкурс” за длъжността директор на дирекция КМДОК