Процедура по мобилност за длъжността „държавен инспектор“ в отдел КСУЛЗ, дирекция КМДПП