РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ