Разрешение от съдебномедицински експерт за вземане